Vannbehandlingsteknologi:

Vann brukes til mange forskjellige formål. Ulike vannkilder og forsyningssystem kan medføre forskjellig utfordringer. Vi har spesialisert oss på å konstruere de mest effektive vannbehandlingsløsningene og vannbehandlingsanleggene uansett krav og kvalitet.

Målet med vannbehandling er å sikre tilfredsstillende vannkvalitet over lang tid. Derfor må vi ta hensyn til flere viktige faktorer:

  • Vannkvaliteten fra vannkilde - viktig å ta gode og riktige analyser
  • Kvalitet på behandlet/renset vann - må ses i forhold til offentlige krav og hva vannet skal brukes til
  • Økonomi - benyttet utstyr skal være solid og varig, samt enkelt å vedlikeholde
  • Forbruksmateriell - finne den rette balansen mellom effektivitet, varighet og pris
  • Vedlikehold - legge til rette for enkelt vedlikehold med sikker kvalitetskontrol og riktige intervaller
  • Kvalitetssikring - påse effektive rutiner og sikkert kontrollutstyr

Vi kan bidra med:

  • Produktløsninger
  • Filtermedier
  • Produktutvikling
  • Komplette anlegg (Vannforsyning, vannbehandling og vedlikeholdsprogram)