Service og forbruksmateriell

Viktige komponenter innen vannbehandling er å regne som forbruksmateriell. Disse komponenten må skiftes eller rengjøres og vedlikeholdes regelmessig. Noe utstyr er utstyrt med elektronisk varsling om service, utskifting eller vedlikehold. På annet utstyr må kontroll og service gjennomføres etter en bestemt tid.

Vi utfører service og vedlikehold på alle typer vannbehandlingsutstyr og anlegg.

Forbruksmateriell:

 • Filterinnsatser
 • Filtermasse
 • Quartzglass
 • UV lamper
 • Membraner
 • Salttabletter
 • Kjemikalier

Service:

 • Vedlikehold
 • Kontroll
 • Rensing og regenerering
 • Utskifting av UV-lamper, filtermasse, Quartzglass etc.
 • Kalibrering
 • Eksternkontroll
 • Reparasjon
 • Oppgradering