Våre kunder

Vi har kunder med svært forskjellige behov og krav. Her en oversikt over noen av dem.

 • Infinion Technology Sensonor - vann til produksjon
 • Transocean - vann til drikke og forbruk
 • Hestnes gruppen - avsalting av sjøvann
 • Matilsynet - vann til laboratoriebruk
 • HIB - vann til laboratorie- og forskningsformål
 • Universitetet i Bergen - forskning
 • Toro - prosessvann
 • GC Rieber - rådgiving og kontroll
 • Vannverk - total løsninger, rådgiving, oppfølging
 • Statoil Hydro - forskjellige løsninger
 • Western Geco - drikkevann
 • Kontor - drikkevannskjølere med filtrering og desinfisering
 • Private hjem -rense og desinfisere drikkevann
 • Private hjem -pH regulering, fargefjerning, mm