Våre produkter

Vi har fokus på kvalitet når vi velger utstyr til vannbehandling. Utstyret skal tåle trykk, varierende temperatur, fuktighet og ha lang levetid. I tillegg skal det tåle å bli behandlet i forhold til service og vedlikehold.

Kvaliteten skal stå i forhold til pris og effekt, men vi kan ikke redusere kravene til resultatet: tilfredsstillende vannkvalitet.

I vårt produktspekter inngår vannbehandlings utstyr til de største og mest avanserte installasjoner til de enkleste vannfiltre for bruk i hjem og hytter.

Vi sorterer våre produkter i tre grupper:

  1. Vannbehandlingsutstyr
  2. Forbruksmateriell
  3. Analyse og testutstyr


Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker næremer informasjon.

  • Vannbehandlingsutstyr
  • Forbruksmateriell
  • Analyse og testutstyr