Rådgiving

Utviklingen av vannkvalitet både i Norge og globalt har dessverre gått i uønsket retning på flere viktige områder. Men i tillegg har krav til kvalitet på både drikkevann og prosessvann blitt tilpasset vannkvaliteten. Det har derfor vært en solid utvikling på utstyr og teknologi som kan brukes til å behandle vann for å oppnå tilfredsstillende kvalitet.

Den økonomiske gevinsten kan være betydelig ved å stabilisere vannkvaliteten. Ved å ta vannkvaliteten på alvor oppnås bedre driftsøkonomi, mindre korrosjon, beleggdannelse og slitasje.

Vi har solid og oppdatert kompetanse på det som skjer i forhold til teknologisk utvikling, effektive vannbehandlingsmetoder og myndighetenes krav og forskrifter.

Derfor bistår vi med rådgiving og utredning for en rekke virksomheter som vannverk, shipping, offshore installasjoner, laboratorier, produksjonsbedrifter og forskningsinstitusjoner.

Rågivingsprosjekter vil ofte bestå av følgende:

  • Kartlegging
  • Analyse
  • Utredning
  • Prosjektstyring
  • Kvalitetssikring
  • Innkjøp
  • Undervisning
  • HMS implementering