Vestlandske Vannbehandling AS


Siden vi etablerte bedriften i 1994 har behovet for vannbehandling vært økende. Samtidig har det skjedd en stor utvikling når det gjelder utstyr og løsninger for å sikre tilfredsstillende vannkvalitet.

Hovedfokus er selvsagt å sikre vann av helsemessig tilfredsstillende kvalitet. Men det er også behov for å rense og filtrere vann som skal brukes til andre formål.

Vi har bygget opp kompetanse som gjør oss i stand til å bistå med gode løsninger på flere viktige områder:

 • Vannverk
 • Laboratorier og forskning
 • Offshore
 • Shipping
 • Industri og produksjon
 • Drikkevannsautomater
 • Hjem og hytte


Vi samarbeider nærmt med følgende organisasjoner:

Andre aktuelle linker:

 • Vannverk
 • Laboratorier og forskning
 • Offshore
 • Shipping
 • Industri og produksjon
 • Drikkevannsautomater
 • Hjem og hytte